Wyniki konkursu internetowego Popradzki Park Krajobrazowy 2008
Dodane przez admin dnia 10.02.2008
Park Ekologiczny Rytro Zakoñczy³ siê konkurs internetowy na temat Popradzkiego Parku Krajobrazowego, który trwa³ od pa¼dziernika do lutego na naszej stronie gimnazjalnej.

Zwyciêzc± zosta³ £ukasz Padula z IIa, a wyró¿nienie zdoby³a Natalia Obrzud z IIIa. Nagrody dla zwyciêzców zostan± wrêczone na apelu ekologicznym z okazji Dnia Ziemi. Gratulujemy!
Rozszerzona zawarto newsa
Park Ekologiczny Rytro Zakoñczy³ siê konkurs internetowy na temat Popradzkiego Parku Krajobrazowego, który trwa³ od pa¼dziernika do lutego na naszej stronie gimnazjalnej.

Zwyciêzc± zosta³ £ukasz Padula z IIa, a wyró¿nienie zdoby³a Natalia Obrzud z IIIa. Nagrody dla zwyciêzców zostan± wrêczone na apelu ekologicznym z okazji Dnia Ziemi. Gratulujemy!


Pytania i odpowiedzi w konkursie znajdziesz TUTAJ.