¦wietlica ¶rodowiskowa w Rytrze
Dodane przez admin dnia 28.02.2008
¦wietlica ¶rodowiskowa Rytro W Rytrze dzia³a ¦wietlica ¦rodowiskowa przy Gminnym O¶rodku Pomocy Spo³ecznej. Zajêcia odbywaj± siê codziennie od poniedzia³ku do pi±tku. Zobacz godziny pracy ¶wietlicy.

Rozszerzona zawarto newsa

¦wietlica ¶rodowiskowa RytroW Rytrze dzia³a ¦wietlica ¦rodowiskowa przy Gminnym O¶rodku Pomocy Spo³ecznej. Zajêcia odbywaj± siê codziennie od poniedzia³ku do pi±tku.
Godziny pracy ¶wietlicy ¶rodowiskowej w Rytrze:

DzieñGodzina 
Poniedzia³ek13:00 - 18:00p. Agata Stêpieñ
Wtorek13:00 - 16:00
15:00 - 18:00
p. Barbara Smyda
p. Maria Gargula
¦roda13:30 - 17:30 p. Agata Stêpieñ
Czwartek13:00 - 18:00p. Barbara Smyda
Pi±tek13:00 - 18:00 p. Maria Gargula