Powtórka przed egzaminem 2008
Dodane przez admin dnia 21.04.2008
Egzamin gimnazjalny 2008
Gimnazjalisto! Jutro i pojutrze przyst±pisz do egzaminu gimnazjalnego. To jeden z najwa¿niejszych dni w Twojej szkolnej karierze. Ka¿dy rozwi±zuj±c test ma okazjê sprawdziæ swoj± wiedzê w czê¶ci humanistycznej oraz czê¶ci matematyczno-przyrodniczej. Czytaj dalej...


Rozszerzona zawarto newsa
Egzamin gimnazjalny 2008
Gimnazjalisto! Jutro i pojutrze przyst±pisz do egzaminu gimnazjalnego. To jeden z najwa¿niejszych dni w Twojej szkolnej karierze. Ka¿dy rozwi±zuj±c test ma okazjê sprawdziæ swoj± wiedzê w czê¶ci humanistycznej oraz czê¶ci matematyczno-przyrodniczej.

Otwórz stronê z testami.