Egzamin gimnazjalny 2008 czê¶æ matematyczno-przyrodnicza - pytania i odpowiedzi
Dodane przez admin dnia 22.04.2008
Egzamin gimnazjalny 2008 czê¶æ matematyczno - przyrodnicza pytania i klucz odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny czê¶æ matematyczno - przyrodniczaCo sprawdzano na egzaminie gimnazjalnym 2008 w czê¶ci matematyczno - przyrodniczej? Sprawd¼ odpowiedzi, zapoznaj siê z pytaniami! Czytaj dalej...

Rozszerzona zawarto newsa
Egzamin gimnazjalny 2008 czê¶æ matematyczno - przyrodnicza pytania i klucz odpowiedziEgzamin gimnazjalny czê¶æ matematyczno - przyrodnicza Co sprawdzano w czê¶ci matematyczno - przyrodniczej?

Przeczytaj pytania i sprawd¼ klucz poprawnych odpowiedzi.

OTWóRZ ARKUSZE 2008


Zobacz te¿ arkusze egzaminacyjne 2007