Próbny egzamin z jêzyka angielskiego 21.10.2008
Dodane przez admin dnia 01.10.2008
Flaga angielskaFlaga angielska
Próbny egzamin z jêzyka angielskiego w gimnazjum odbêdzie siê 21 pa¼dziernika 2008 r.

Rozszerzona zawarto newsa
Flaga angielska
Próbny egzamin z jêzyka angielskiego w gimnazjum odbêdzie siê 21 pa¼dziernika 2008 r.

Wiêcej informacji znajdziesz TUTAJ.