Zebranie z rodzicami
Dodane przez admin dnia 09.04.2007
12 kwietnia 2007 r. (czwartek) o godz. 16:00 odbêdzie siê w gimnazjum zebranie z rodzicami, podczas którego bêdzie mo¿na zapoznaæ siê m. in. z wynikami w nauce i zachowaniu swoich dzieci. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do udzia³u w spotkaniu.
Rozszerzona zawarto newsa