Zaproszenie na po¶wiêcenie i przekazanie sztandaru 2009
Dodane przez admin dnia 09.01.2009
Ksi±dz Józef Wo¼niacki patron Gimnazjum w Rytrze
Dnia 10 stycznia 2009 r. odbêdzie siê w naszym gimnazjum uroczysto¶æ po¶wiêcenia i przekazania sztandaru. O godz. 9:30 zbiórka m³odzie¿y w szkole, o godz. 10:00 msza ¶w. a po niej dalsza czê¶æ uroczysto¶ci w szkole. Serdecznie zapraszamy...

Rozszerzona zawarto newsa
Ksi±dz Józef Wo¼niacki patron Gimnazjum w Rytrze
Dnia 10 stycznia 2009 r. odbêdzie siê w naszym gimnazjum uroczysto¶æ po¶wiêcenia i przekazania sztandaru. O godz. 9:30 zbiórka m³odzie¿y w szkole, o godz. 10:00 msza ¶w. a po niej dalsza czê¶æ uroczysto¶ci w szkole. Serdecznie zapraszamy...


Przeczytaj o patronie naszego gimnazjum ks. Józefie Wo¼niackim...