Informator ponadgimnazjalny 2009/2010
Dodane przez admin dnia 18.03.2009
Informator ponadgimnazjalny 2009/2010
Kuratorium O¶wiaty w Krakowie opublikowa³o Informator dla kandydatów do szkó³ ponadgimnazjalnych Ma³opolski na rok szkolny 2009/2010. Zapraszamy w szczególno¶ci uczniów klas III do zapoznania siê z list± szkó³ ponadgimnazjalnych.

Rozszerzona zawarto newsa
Informator ponadgimnazjalny 2009/2010
Kuratorium O¶wiaty w Krakowie opublikowa³o Informator dla kandydatów do szkó³ ponadgimnazjalnych Ma³opolski na rok szkolny 2009/2010. Zapraszamy w szczególno¶ci uczniów klas III do zapoznania siê z list± szkó³ ponadgimnazjalnych.


Otwórz informator