Powtórka przed egzaminem 2009
Dodane przez admin dnia 21.04.2009
Egzamin gimnazjalny 2009
Gimnazjalisto! Jutro rozpoczynaj± siê egzaminy gimnazjalne. To jedne z najwa¿niejszych dni w Twojej szkolnej karierze. Ka¿dy rozwi±zuj±c test ma okazjê sprawdziæ swoj± wiedzê humanistyczn±, matematyczno-przyrodnicz± oraz wiadomo¶ci z jêzyka angielskiego.

Rozszerzona zawarto newsa
Egzamin gimnazjalny 2009
Gimnazjalisto! Jutro i pojutrze przyst±pisz do egzaminu gimnazjalnego. To jeden z najwa¿niejszych dni w Twojej szkolnej karierze. Ka¿dy rozwi±zuj±c test ma okazjê sprawdziæ swoj± wiedzê humanistyczn±, matematyczno-przyrodnicz± oraz wiadomo¶ci z jêzyka angielskiego.


Terminy egzaminu gimnazjalnego 2009:

czê¶æ humanistyczna - 22 kwietnia 2009 r. (¶roda), godz. 9:00
czê¶æ matematyczno-przyrodnicza - 23 kwietnia 2009 r. (czwartek), godz. 9:00
jêzyk angielski - 24 kwietnia 2009 r. (pi±tek), godz. 9:00Testy archiwalne:

Arkusze testów gimnazjalnych 2009

Arkusze testów gimnazjalnych 2008

Arkusze testów gimnazjalnych 2007Trzymamy kciuki!