Egzamin gimnazjalny 2009 czê¶æ humanistyczna - pytania i odpowiedzi
Dodane przez admin dnia 21.04.2009
Egzamin gimnazjalny 2009 cze¶æ humanistyczna
Egzamin gimnazjalny czê¶æ humanistycznaCo sprawdzano na egzaminie gimnazjalnym 2009 w czê¶ci humanistycznej? Prezentujemy przyk³ady poprawnych odpowiedzi oraz arkusze egzaminacyjne.
Rozszerzona zawarto newsa
Egzamin gimnazjalny 2009 cze¶æ humanistyczna
Egzamin gimnazjalny czê¶æ humanistycznaCo sprawdzano na egzaminie gimnazjalnym 2009 w czê¶ci humanistycznej? Prezentujemy przyk³ady poprawnych odpowiedzi oraz arkusze egzaminacyjne.


ARKUSZ A1 PYTANIA (arkusz standardowy)

ARKUSZ A1 ODPOWIEDZI


ARKUSZ A8 PYTANIA (arkusz dla uczniów z upo¶ledzeniem umys³owym w stopniu lekkim)Otwórz wszystkie ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2009