Egzamin gimnazjalny 2009 jêzyk angielski - pytania i odpowiedzi
Dodane przez admin dnia 21.04.2009
Egzamin gimnazjalny 2009 jêzyk angielski pytania arkusze odpowiedzi transkrypcje
Egzamin gimnazjalny jêzyk angielski pytania i odpowiedziCo sprawdzano na egzaminie gimnazjalnym 2009 z jêzyka angielskiego? Zobacz pytania oraz przyk³ady poprawnych odpowiedzi.

Rozszerzona zawarto newsa
Egzamin gimnazjalny 2009 jêzyk angielski pytania arkusze odpowiedzi transkrypcje
Egzamin gimnazjalny jêzyk angielski pytania i odpowiedziCo sprawdzano na egzaminie gimnazjalnym 2009 z jêzyka angielskiego? Zobacz pytania oraz przyk³ady poprawnych odpowiedzi.ARKUSZ A1 PYTANIA (arkusz standardowy)

TRANSKRYPCJA DO ARKUSZA A1

ARKUSZ A1 ODPOWIEDZIARKUSZ A8 PYTANIA (arkusz dla uczniów z upo¶ledzeniem umys³owym w stopniu lekkim)

TRANSKRYPCJA DO ARKUSZA A8

ARKUSZ A8 ODPOWIEDZI
Otwórz wszystkie ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2009
Arkusze do pozosta³ych jêzyków obcych nowo¿ytnych znajdziesz na stronie CKE