Konkurs INTERKLASY 2009/2010
Dodane przez admin dnia 01.10.2009
Konkurs portalu interklasa.pl na najlepsz± stronê internetow± 2009/2010
Nasza strona internetowa ponownie bierze udzia³ w konkursie portalu interklasa.pl na najlepsz± szkoln± stronê internetow±. Dwa lata temu zdobyli¶my I miejsce. W tym roku równie¿ liczymy na Twoje g³osy.
Aby zag³osowaæ, kliknij na Oddaj g³os w konkursie interklasa.pl na najlepsz± stronê internetow± Gimnazjum Rytro
Rozszerzona zawarto newsa

Konkurs portalu interklasa.pl na najlepsz± stronê internetow± 2009/2010

Nasza strona internetowa ponownie bierze udzia³ w konkursie portalu interklasa.pl na najlepsz± szkoln± stronê internetow±. Dwa lata temu zdobyli¶my I miejsce. W tym roku równie¿ liczymy na Twoje g³osy.

Aby zag³osowaæ, kliknij na Oddaj g³os w konkursie interklasa.pl na najlepsz± stronê internetow± Gimnazjum Rytro