Zbiórka zu¿ytych baterii 2010
Dodane przez admin dnia 23.06.2010
Zbiórka zu¿ytych  baterii 2010
Ca³y rok kontynuowano zbiórkê zu¿ytych baterii. W tym roku szkolnym oddali¶my do firmy Reba 74 kg zu¿ytych baterii. Najaktywniejszymi zbieraczami w tym roku zostali: Tomasiak Dawid z II a - 210, Tokarczyk Pawe³ z I b - 160, Górka Sebastian z II b - 143, Brzeska Aleksandra z III b - 119, Tomasiak Aleksandra z III b - 103, Malarz Krzysztof z II b - 100 i Zbyszowski Krzysztof z III b - 100. Uczniowie ci zostan± nagrodzeni podczas akademii na zakoñczenie roku szkolnego. Gratulujemy proekologicznych dzia³añ i zachêcamy wszystkich do zbierania zu¿ytych baterii i przynoszenia ich do szko³y, gdy¿ zbiórka baterii trwa ca³y czas.
Rozszerzona zawarto newsa
Zbiórka zu¿ytych   baterii 2010
Ca³y rok kontynuowano zbiórkê zu¿ytych baterii. W tym roku szkolnym oddali¶my do firmy Reba 74 kg zu¿ytych baterii. Najaktywniejszymi zbieraczami w tym roku zostali: Tomasiak Dawid z II a - 210, Tokarczyk Pawe³ z I b - 160, Górka Sebastian z II b - 143, Brzeska Aleksandra z III b - 119, Tomasiak Aleksandra z III b - 103, Malarz Krzysztof z II b - 100 i Zbyszowski Krzysztof z III b - 100. Uczniowie ci zostan± nagrodzeni podczas akademii na zakoñczenie roku szkolnego. Gratulujemy proekologicznych dzia³añ i zachêcamy wszystkich do zbierania zu¿ytych baterii i przynoszenia ich do szko³y, gdy¿ zbiórka baterii trwa ca³y czas.


Janina Konstanty