Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2010/2011
Dodane przez admin dnia 24.06.2010
Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2010/2011
Zapoznaj siê z terminami ferii zimowych w roku szkolnym 2010/2011.

Rozszerzona zawarto newsa

KOMUNIKAT
Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie terminów ferii zimowych
w roku szkolnym 2010/2011Na podstawie §3 ust.1 pkt 2 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.) og³aszam terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2010/2011.TERMIN FERII
WOJEWÓDZTWA
 17 - 30 STYCZNIA 2011 R.
LUBELSKIE
£ÓDZKIE
PODKARPACKIE
POMORSKIE
¦L¡SKIE
 24 STYCZNIA - 6 LUTEGO 2011 R.
PODLASKIE
WARMIÑSKO - MAZURSKIE
 31 STYCZNIA - 13 LUTEGO 2011 R.
KUJAWSKO - POMORSKIE
LUBUSKIE
MA£OPOLSKIE
¦WIÊTOKRZYSKIE
WIELKOPOLSKIE
 14 - 27 LUTEGO 2011 R.
DOLNO¦L¡SKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
 Warszawa, 24 marca 2010 r.

Katarzyna HallZOBACZ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011
Terminy ferii zimowych w  roku szkolnym 2010/2011