Z³az gimnazjalny 2010
Dodane przez admin dnia 29.06.2010
Z³az gimnazjalny 2010 Gimnazjum Rytro
17 czerwca 2010 r. odby³ siê X Z³az Gimnazjalny. W tym roku impreza mia³a miejsce na Cyrli. Ka¿da klasa wraz z wychowawc± po dotarciu na Cyrlê wybran± przez siebie tras±, bra³a udzia³ w licznych konkurencjach i konkursach przygotowanych przez nauczycieli m.in. konkursie ekologicznym, wiedzy o Beskidzie S±deckim oraz profilaktycznym. Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy imprezy upiekli kie³baski przy wspólnym ognisku.

Rozszerzona zawarto newsa
Z³az gimnazjalny  2010 Gimnazjum Rytro
17 czerwca 2010 r. odby³ siê X Z³az Gimnazjalny. W tym roku impreza mia³a miejsce na Cyrli. Ka¿da klasa wraz z wychowawc± po dotarciu na Cyrlê wybran± przez siebie tras±, bra³a udzia³ w licznych konkurencjach i konkursach przygotowanych przez nauczycieli m.in. konkursie ekologicznym, wiedzy o Beskidzie S±deckim oraz profilaktycznym. Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy imprezy upiekli kie³baski przy wspólnym ognisku.


Otwórz galeriê zdjêæ...