Rozpoczêcie roku szkolnego 2010/2011
Dodane przez admin dnia 30.08.2010
Rozpoczêcie roku szkolnego 2009/2010 Gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze
Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 rozpocznie siê 1 wrze¶nia 2010 r. (¶roda) o godz. 8:00 msz± w ko¶ciele parafialnym w Rytrze. Dalsza czê¶æ uroczysto¶ci odbêdzie siê w gimnazjum.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Kalendarz roku szkolnego 2010/2011

Rozszerzona zawarto newsa
Rozpoczêcie roku szkolnego 2009/2010 Gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze
Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 rozpocznie siê 1 wrze¶nia 2010 r. (¶roda) o godz. 8:00 msz± w ko¶ciele parafialnym w Rytrze. Dalsza czê¶æ uroczysto¶ci odbêdzie siê w gimnazjum.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Kalendarz roku szkolnego 2010/2011