Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2010/2011
Dodane przez admin dnia 19.06.2011
Egzamin gimnazjalny 2010/2011 Gimnazjum Rytro
Z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011 wynika, ¿e nasze gimnazjum zajmuje wysok± pozycjê w¶ród gimnazjów w powiecie i województwie. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owym zestawieniem.

Rozszerzona zawarto newsa
Egzamin gimnazjalny 2010/2011 Gimnazjum Rytro
Z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011 wynika, ¿e nasze gimnazjum zajmuje wysok± pozycjê w¶ród gimnazjów w powiecie i województwie. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owym zestawieniem.
Egzamin gimnazjalny 2010/2011 #0
Egzamin gimnazjalny 2010/2011 #1Egzamin gimnazjalny 2010/2011 #2Egzamin gimnazjalny 2010/2011 #3Egzamin gimnazjalny 2010/2011 #4Egzamin gimnazjalny 2010/2011 #5
¬ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie