Rozpoczêcie roku szkolnego 2011/2012
Dodane przez admin dnia 31.08.2011
Rozpoczêcie roku szkolnego 2009/2010 Gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze
Inauguracja roku szkolnego 2011/2012 rozpocznie siê 1 wrze¶nia 2011 r. (czwartek) o godz. 8:00 msz± w ko¶ciele parafialnym w Rytrze. Dalsza czê¶æ uroczysto¶ci odbêdzie siê w gimnazjum.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Kalendarz roku szkolnego 2011/2012

Rozszerzona zawarto newsa
Rozpoczêcie roku szkolnego 2009/2010 Gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze
Inauguracja roku szkolnego 2011/2012 rozpocznie siê 1 wrze¶nia 2011 r. (czwartek) o godz. 8:00 msz± w ko¶ciele parafialnym w Rytrze. Dalsza czê¶æ uroczysto¶ci odbêdzie siê w gimnazjum.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Kalendarz roku szkolnego 2011/2012