Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2012
Dodane przez admin dnia 26.06.2012
Egzamin gimnazjalny 2012 analiza gimnazjum Rytro
Zobacz jak wygl±daj± wyniki naszych gimnazjalistów na tle uczniów z innych szkó³ w powiecie i województwie. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ow± analiz± wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 z jêzyka polskiego, historii i wosu, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz jêzyka angielskiego i niemieckiego.
Rozszerzona zawarto newsa
Egzamin gimnazjalny 2012 analiza gimnazjum Rytro
Zobacz jak wygl±daj± wyniki naszych gimnazjalistów na tle uczniów z innych szkó³ w powiecie i województwie. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ow± analiz± wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 z jêzyka polskiego, historii i wosu, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz jêzyka angielskiego i niemieckiego.

¦redni wynik ucznia gimnazjum rytro egzamin gimnazjalny 2011 / 2012
¦rednie wyniki uczniów w gminach egzamin gimnazjalny 2012 gimnazjum rytro
¦rednie wyniki uczniów w gminach egzamin gimnazjalny 2012 gimnazjum rytro
¦rednie wyniki uczniów w gminach egzamin gimnazjalny 2012 gimnazjum rytroKliknij tabelê, aby j± powiêkszyæ.
¦rednie wyniki uczniów w gminach egzamin gimnazjalny 2012 gimnazjum rytroKliknij tabelê, aby j± powiêkszyæ.
¦rednie wyniki uczniów w gminach egzamin gimnazjalny 2012 gimnazjum rytroKliknij tabelê, aby j± powiêkszyæ.
¦rednie wyniki uczniów w gminach egzamin gimnazjalny 2012 gimnazjum rytro
 Kliknij tabelê, aby j± powiêkszyæ.
¦rednie wyniki uczniów w gminach egzamin gimnazjalny 2012 gimnazjum rytro
Kliknij tabelê, aby j± powiêkszyæ.
¦rednie wyniki uczniów w gminach egzamin gimnazjalny 2012 gimnazjum rytro
Kliknij tabelê, aby j± powiêkszyæ.
egzamin gimnazjalny 2012 staniny

Wiêcej informacji znajdziesz na stronie OKE Kraków