I Miêdzyszkolny Konkurs Czytelniczy 2013
Dodane przez admin dnia 19.02.2013
I Miêdzyszkolny Konkurs Czytelniczy w Starym S±czu2013
14 lutego 2013 uczennice naszego gimnazjum wziê³y udzia³ w I miêdzyszkolnym Konkursie Czytelniczym dla Gimnazjalistów „Romeo i Julia” Williama Szekspira. Miejsce I zajê³a Aleksandra Pawlik z III a, która w nagrodê otrzyma³a tablet, a miejsce III oraz odtwarzacz mp3 przypad³ Aleksandrze Tomasiak z III a.

Rozszerzona zawarto newsa
I Miêdzyszkolny Konkurs Czytelniczy w Starym S±czu2013
14 lutego 2013 uczennice naszego gimnazjum wziê³y udzia³ w I miêdzyszkolnym Konkursie Czytelniczym dla Gimnazjalistów „Romeo i Julia” Williama Szekspira.

Miejsce I zajê³a Aleksandra Pawlik z III a, która w nagrodê otrzyma³a tablet, a miejsce III oraz odtwarzacz mp3 przypad³ Aleksandrze Tomasiak z III a.

Gratulujemy!


Aleksandra Pawlik Rytro


Wiêcej o konkursie oraz zdjêcia czytaj na stronie I LO w Starym S±czu

oraz na stronie S±deczanina.