Ogród do¶wiadczeñ 2013
Dodane przez admin dnia 30.09.2013

Ogród do¶wiadczeñ w Krakowie24 wrze¶nia 2013 r. m³odzie¿ naszej szko³y spêdzi³a dzieñ w Ogrodzie Do¶wiadczeñ w Krakowie, który jest pierwszym sensorycznym parkiem edukacyjnym w Polsce.

Rozszerzona zawarto newsa

Ogród do¶wiadczeñ w Krakowie24 wrze¶nia 2013 r. m³odzie¿ naszej szko³y spêdzi³a dzieñ w Ogrodzie Do¶wiadczeñ w Krakowie, który jest pierwszym sensorycznym parkiem edukacyjnym w Polsce.Zobacz zdjêciaWiêcej o ogrodzie znajdziesz tu http://www.ogroddoswiadczen.pl/