Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2014
Dodane przez admin dnia 05.03.2014
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2014 konkurs
25.02.2014 r. cztery uczennice naszego gimnazjum: Katarzyna Górka 3b, Joanna Surdziel 2a, Natalia Padula 1b i Dominika Uroda 1b wziê³y udzia³ w III etapie XIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", który odby³ siê w Barcicach.
Nasze gimnazjum dru¿ynowo zajê³o V miejsce. Ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ dyplom i nagrody rzeczowe. Gratulujemy.
Rozszerzona zawarto newsa
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2014 konkurs
25.02.2014 r. cztery uczennice naszego gimnazjum: Katarzyna Górka 3b, Joanna Surdziel 2a, Natalia Padula 1b i Dominika Uroda 1b wziê³y udzia³ w III etapie XIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", który odby³ siê w Barcicach.

Nasze gimnazjum dru¿ynowo zajê³o V miejsce.

Ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ dyplom i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy.Galeria zdjêæ