Zbiórka zu¿ytych nakrêtek dla B³a¿eja (2014)
Dodane przez admin dnia 05.03.2014
Nakrêtki dla chorej Nikoli
Zbiórka zu¿ytych nakrêtek!

W szkole trwa zbiórka zu¿ytych plastikowych nakrêtek na rehabilitacjê 4-letniego B³a¿eja. Nakrêtki przynosimy do sali nr 22 do Pani Janiny Konstanty. Wiêcej informacji pod adresem Fundacji Collegium Progressus .
Zachêcamy do aktywnego udzia³u w akcji.

Rozszerzona zawarto newsa
Nakrêtki dla chorej Nikoli

Zbiórka zu¿ytych nakrêtek!

W szkole trwa zbiórka zu¿ytych plastikowych nakrêtek na rehabilitacjê 4-letniego B³a¿eja. Nakrêtki przynosimy do sali nr 22 do Pani Janiny Konstanty.

Wiêcej informacji pod adresem Fundacji Collegium Progressus .

Zachêcamy do aktywnego udzia³u w akcji.