Zbiórka nakrêtek i baterii 2014
Dodane przez admin dnia 22.06.2014
baterie 2014
Dla uczniów zaanga¿owanych w zbiórkê nakrêtek i baterii oraz aktywnie uczestnicz±cych w zajêciach przyrodniczych i bior±cych udzia³ w konkursach ekologicznych zorganizowano pod przewodnictwem pracownika Popradzkiego Parku Krajobrazowego wycieczkê przyrodnicz± do rezerwatu przyrody "Las Lipowy Obro¿yska" w dniu 11.06.2014 roku.


Rozszerzona zawarto newsa
baterie 2014
Dla uczniów zaanga¿owanych w zbiórkê nakrêtek i baterii oraz aktywnie uczestnicz±cych w zajêciach przyrodniczych i bior±cych udzia³ w konkursach ekologicznych zorganizowano pod przewodnictwem pracownika Popradzkiego Parku Krajobrazowego wycieczkê przyrodnicz± do rezerwatu przyrody "Las Lipowy Obro¿yska" w dniu 11.06.2014 roku.


Najaktywniejsi uczniowie w zbiórce nakrêtek i baterii w roku szkolnym 2013/2014

W zbiórce nakrêtek
z kl.1a: Pajor Sylwia, Zbyszowski Marcin
z kl.1b: Kulig Julia, Padula Natalia, Pó³torak Julia, Weber Weronika
z kl.2a: Tomasiak Klementyna, £ysak Magdalena
z kl.3c: Duda Iwona

W zbiórce zu¿ytych baterii
z kl. 1b: Poczkajski Karol (300), Kulig Julia (333)
z kl. 2b: Wajnbrener Maciej (113)
z kl. 3b: Wielocha Dawid (123)
z kl. 3c: Ma¶lanka Karolina (358), Florkowski Krystian (240), Dziedzina Szymon (160), Klóska Sebastian (159), Malarz Kinga (153), Poczkajska Paulina (127), £omnicki Arkadiusz (111), Rams Szymon (103)


Opiekun SKLOP Janina Konstanty