Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2007
Dodane przez admin dnia 15.01.2007
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2007 Dnia 9. styczna 2007 r. w Starym S±czu odby³ siê III parkowy etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Nasze gimnazjum reprezentowa³o 4 uczniów... Czytaj dalej...

Rozszerzona zawarto newsa
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2007Dnia 9. styczna 2007 r. w Starym S±czu odby³ siê III parkowy etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski ". Nasze gimnazjum reprezentowa³o 4 uczniów:

Legutko Micha³ II b,
Mos Micha³ II b,
G±dek Kamil I a,
Padula £ukasz I a.


Dru¿ynowo zajêli¶my IV miejsce (na 10 gimnazjów), a indywidualnie Legutko Micha³ zaj±³ I miejsce (na 40 uczniów).

Gratulujemy!


Kliknij tutaj, aby zobaczyæ zdjêcia z konkursu...