Zakoñczenie roku szk. 2006/2007
Dodane przez admin dnia 21.06.2007
Wakacje 2007 Uroczyste zakoñczenie roku szkolnego 2006/2007 i rozdanie ¶wiadectw odbêdzie siê 22 czerwca 2007 r. O godz. 8:00 Msza ¶w. a nastêpnie dalsza czê¶æ uroczysto¶ci w szkole. Serdecznie zapraszamy.
Zobacz zdjêcia z uroczysto¶ci...

Rozszerzona zawarto newsa