Rozpoczêcie roku szkolnego 2007/2008
Dodane przez admin dnia 29.08.2007
Inauguracja roku szkolnego 2007/2008Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 rozpocznie siê 3 wrze¶nia 2007 r. o godz. 8:00 msz± ¶w. w ko¶ciele parafialnym w Rytrze. Dalsza czê¶æ uroczysto¶ci odbêdzie siê w budynku gimnazjum. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Rozszerzona zawarto newsa