Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008
Dodane przez admin dnia 17.06.2008
cke.edu.pl Centralna Komisja Edukacyjna
Centralna Komisja Edukacyjna udostêpni³a wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu dla szóstoklasistów z 2008 roku.

Publikowane dane obejmuj± rozk³ad wyników uzyskanych przez uczniów ka¿dej ze szkó³, uzyskany przez nich ¶redni wynik oraz po³o¿enie ¶redniego wyniku szko³y na tle rozk³adu wyników wszystkich szkó³ w Polsce.
Rozszerzona zawarto newsa
cke.edu.pl Centralna Komisja Edukacyjna
Centralna Komisja Edukacyjna udostêpni³a wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu dla szóstoklasistów z 2008 roku.

Publikowane dane obejmuj± rozk³ad wyników uzyskanych przez uczniów ka¿dej ze szkó³, uzyskany przez nich ¶redni wynik oraz po³o¿enie ¶redniego wyniku szko³y na tle rozk³adu wyników wszystkich szkó³ w Polsce.

OTWÓRZ WYNIKI EGZAMINÓW.