Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008
Newsycke.edu.pl Centralna Komisja Edukacyjna
Centralna Komisja Edukacyjna udostêpni³a wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu dla szóstoklasistów z 2008 roku.

Publikowane dane obejmuj± rozk³ad wyników uzyskanych przez uczniów ka¿dej ze szkó³, uzyskany przez nich ¶redni wynik oraz po³o¿enie ¶redniego wyniku szko³y na tle rozk³adu wyników wszystkich szkó³ w Polsce.

OTWÓRZ WYNIKI EGZAMINÓW.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
ojcow102007_009
ojcow102007_009
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
Najlepsze zdjcie
¦redni wynik - matematyka i przyrodnicze
¦redni wynik - matematyka i przyrodnicze
Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013
Z ycia szkoy
boze_nar2006_17
boze_nar2006_17
Bo¿e Narodzenie 2006
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365562 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213861 Unikalnych wizyt