Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008
Newsycke.edu.pl Centralna Komisja Edukacyjna
Centralna Komisja Edukacyjna udostêpni³a wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu dla szóstoklasistów z 2008 roku.

Publikowane dane obejmuj± rozk³ad wyników uzyskanych przez uczniów ka¿dej ze szkó³, uzyskany przez nich ¶redni wynik oraz po³o¿enie ¶redniego wyniku szko³y na tle rozk³adu wyników wszystkich szkó³ w Polsce.

OTWÓRZ WYNIKI EGZAMINÓW.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2014_22
zakonczenie2014_22
Zakoñczenie roku szk. 2013/14
Najlepsze zdjcie
wielkanoc2009_7
wielkanoc2009_7
Wielkanoc 2009
Z ycia szkoy
moja_mala_ojczyzna2007_4
moja_mala_ojczyzna2007_4
Moja ma³a ojczyzna 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368860 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726778 Unikalnych wizyt