Konkurs INTERKLASY 2008/2009
Dodane przez admin dnia 29.08.2008
Konkurs portalu interklasa.pl na najlepsz± stronê internetow± 2008/2009
Nasza strona internetowa ponownie bierze udzia³ w konkursie portalu interklasa.pl na najlepsz± szkoln± stronê internetow±. W poprzednim roku zdobyli¶my I miejsce. W tym roku równie¿ liczymy na Twoje g³osy. Start konkursu: 22 wrze¶nia 2008 r.
Aby zag³osowaæ, kliknij na logo, a nastêpnie na  Oddaj g³os w konkursie interklasa.pl na najlepsz± stronê internetow± Gimnazjum Rytro
Rozszerzona zawarto newsa

Konkurs portalu interklasa.pl na najlepsz± stronê internetow± 2008/2009

Nasza strona internetowa ponownie bierze udzia³ w konkursie portalu interklasa.pl na najlepsz± szkoln± stronê internetow±. W poprzednim roku zdobyli¶my I miejsce. W tym roku równie¿ liczymy na Twoje g³osy.

Start konkursu: 22 wrze¶nia 2008 r.

Aby zag³osowaæ, kliknij na logo, a nastêpnie na  Oddaj g³os w konkursie interklasa.pl na najlepsz± stronê internetow± Gimnazjum Rytro


Zobacz DYPLOM, który otrzymali¶my za I miejsce w poprzednim roku.