Próbne egzaminy gimnazjalne styczeñ 2009
Dodane przez admin dnia 16.01.2009
Próbne egzaminy gimnazjalne 2009

14-16 stycznia 2009 r. w naszej szkole zosta³y przeprowadzone próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas III z czê¶ci humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i jêzyka angielskiego. Zapoznaj siê z pytaniami i prawid³owymi odpowiedziami.

Rozszerzona zawarto newsa
Próbne egzaminy gimnazjalne 2009
14-16 stycznia 2009 r. w naszej szkole zosta³y przeprowadzone próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas III z czê¶ci humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i jêzyka angielskiego.

Zapoznaj siê z pytaniami i prawid³owymi odpowiedziami.


Czê¶æ humanistyczna:Czê¶æ matematyczno-przyrodnicza:


Egzamin z jêzyka angielskiego:Powy¿szy Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty zosta³ przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Projekt wspiera Gazeta Wyborcza.

Wiêcej informacji znajdziesz pod tym adresem http://www.peg.operon.pl/
W naszym serwisie gimnazjalnym dostêpne s± równie¿:Arkusze testów gimnazjalnych 2007 (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy)

Arkusze testów gimnazjalnych 2008 (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, jêzyk angielski)


Arkusze testów gimnazjalnych 2009 (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, jêzyk angielski)