Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Próbne egzaminy gimnazjalne styczeñ 2009
NewsyPróbne egzaminy gimnazjalne 2009
14-16 stycznia 2009 r. w naszej szkole zosta³y przeprowadzone próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas III z czê¶ci humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i jêzyka angielskiego.

Zapoznaj siê z pytaniami i prawid³owymi odpowiedziami.


Czê¶æ humanistyczna:Czê¶æ matematyczno-przyrodnicza:


Egzamin z jêzyka angielskiego:Powy¿szy Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty zosta³ przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Projekt wspiera Gazeta Wyborcza.

Wiêcej informacji znajdziesz pod tym adresem http://www.peg.operon.pl/
W naszym serwisie gimnazjalnym dostêpne s± równie¿:Arkusze testów gimnazjalnych 2007 (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy)

Arkusze testów gimnazjalnych 2008 (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, jêzyk angielski)


Arkusze testów gimnazjalnych 2009 (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, jêzyk angielski)


 

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_dziecka2012_092
dzien_dziecka2012_092
Dzieñ dziecka 2012
Najlepsze zdjcie
ekologia2012_6
ekologia2012_6
Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2012
Z ycia szkoy
eko2009_2
eko2009_2
Park Ekologiczny 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365561 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213774 Unikalnych wizyt