Wyniki I etapu konkursu "Poznawaj Polskê 2008"
Dodane przez admin dnia 13.11.2007
Wyniki konkursu Znamy ju¿ wyniki I etapu konkursu internetowego "Poznawaj Polskê 2008". W tym etapie wziê³o udzia³ 924 uczniów gimnazjów zlokalizowanych w miejscowo¶ciach do 20 000 mieszkañców. Z naszego gimnazjum odpowiedzi nades³a³o 9 uczniów. Do drugiej rundy zakwalifikowa³ siê...

Rozszerzona zawarto newsa
Wyniki konkursu Znamy ju¿ wyniki I etapu konkursu internetowego "Poznawaj Polskê 2008". W tym etapie wziê³o udzia³ 924 uczniów gimnazjów zlokalizowanych w miejscowo¶ciach do 20 000 mieszkañców.

Z naszego gimnazjum odpowiedzi nades³a³o 9 uczniów:

1) Legutko Micha³ 69 pkt - miejsce 85
2) Kulig Katarzyna 59 pkt - miejsce 478
3) Joanna Tokarczyk 58 pkt - miejsce 517
4) Pawlik Anna 55 pkt - miejsce 604
5) Tokarczyk Kamil 55 pkt - miejsce 604
6) Gacal Karol 54 pkt - miejsce 626
7) Brzeska Aleksandra 53 pkt - miejsce 654
8) Skalniak Kazimierz 52 pkt - miejsce 671
9) Smaga Monika 34 pkt - miejsce 826

Maksymalna liczba punktów to 80, jednak nikomu spo¶ród 924 uczestników nie uda³o siê zdobyæ maksymalnej liczby punktów. Najwy¿szy wynik to 76 pkt.

Do drugiej rundy konkursu przechodzi 150 uczestników, którzy w pierwszej rundzie otrzymaj± najwiêksz± liczbê punktów.

Do etapu drugiego zakwalifikowa³ siê wiêc Micha³ Legutko.

Oficjalne wyniki konkursu na tej stronie http://www.know-poland.org/wyniki_a.php

Pytania wraz z prawid³owymi odpowiedziami znajdziesz tutaj http://www.know-poland.org/pytania_1_runda_ok.php


Uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy, a Micha³owi ¿yczymy powodzenia w rundzie II.