Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wyniki I etapu konkursu "Poznawaj Polskê 2008"
NewsyWyniki konkursu Znamy ju¿ wyniki I etapu konkursu internetowego "Poznawaj Polskê 2008". W tym etapie wziê³o udzia³ 924 uczniów gimnazjów zlokalizowanych w miejscowo¶ciach do 20 000 mieszkañców.

Z naszego gimnazjum odpowiedzi nades³a³o 9 uczniów:

1) Legutko Micha³ 69 pkt - miejsce 85
2) Kulig Katarzyna 59 pkt - miejsce 478
3) Joanna Tokarczyk 58 pkt - miejsce 517
4) Pawlik Anna 55 pkt - miejsce 604
5) Tokarczyk Kamil 55 pkt - miejsce 604
6) Gacal Karol 54 pkt - miejsce 626
7) Brzeska Aleksandra 53 pkt - miejsce 654
8) Skalniak Kazimierz 52 pkt - miejsce 671
9) Smaga Monika 34 pkt - miejsce 826

Maksymalna liczba punktów to 80, jednak nikomu spo¶ród 924 uczestników nie uda³o siê zdobyæ maksymalnej liczby punktów. Najwy¿szy wynik to 76 pkt.

Do drugiej rundy konkursu przechodzi 150 uczestników, którzy w pierwszej rundzie otrzymaj± najwiêksz± liczbê punktów.

Do etapu drugiego zakwalifikowa³ siê wiêc Micha³ Legutko.

Oficjalne wyniki konkursu na tej stronie http://www.know-poland.org/wyniki_a.php

Pytania wraz z prawid³owymi odpowiedziami znajdziesz tutaj http://www.know-poland.org/pytania_1_runda_ok.php


Uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy, a Micha³owi ¿yczymy powodzenia w rundzie II.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_ziemi2008_22
dzien_ziemi2008_22
Dzieñ ziemi 2008
Najlepsze zdjcie
turniej_halowy_2007_05
turniej_halowy_2007_05
Turniej halowy pi³ki no¿nej XII 2007
Z ycia szkoy
memorial2010_010
memorial2010_010
VI Memoria³ im. W³. Podgórskiego
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368861 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726865 Unikalnych wizyt