Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zobacz Temat
Gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze | Konkursy | Popradzki Park Krajobrazowy - konkurs
Autor 70) Wymieñ nazwisko uczonego...
jkonstanty
Moderator

Dodane dnia 07-02-2008 18:46
70) Wymieñ nazwisko uczonego, który by³ znakomitym znawc± flory i zbiorowisk ro¶linnych S±decczyzny.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: 70) Wymieñ nazwisko uczonego...
natobrzud2008
Uytkownik

Dodane dnia 07-02-2008 20:53
Bogumi³ Paw³owski¤¤...A friend to all is a friend to none...¤¤
10373954 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: 70) Wymieñ nazwisko uczonego...
jkonstanty
Moderator

Dodane dnia 08-02-2008 13:41
Tak,dobra odpowied¼

To by³o ju¿ ostatnie pytanie konkursowe w internetowym konkursie na temat Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Wiêcej wiadomo¶ci na temat parku mo¿na zdobyæ w ksi±¿ce pt.:"Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego", która jest dostêpna w szkolnej bibliotece jak równie¿ w broszurach na temat parku.

Dziêkujê wszystkim za udzia³ a szczególnie £ukaszowi Paduli z II a, który zwyciê¿y³ w konkursie i Natali Obrzud z III a, która zdoby³a wyró¿nienie.Gratulujê!
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:

Gimnazjum RYTRO © 2006

7640038 Unikalnych wizyt