Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wielkanoc 2008
Newsy
Weso³ych ¦wi±t Wielkanocnych
Wielkanoc - najstarsze i najwa¿niejsze ¶wiêto chrze¶cijañskie upamiêtniaj±ce zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzaj±cy j± tydzieñ, stanowi±cy okres wspomnienia najwa¿niejszych dla wiary chrze¶cijañskiej wydarzeñ, nazywany jest Wielkim Tygodniem.

Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Pi±tek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane s± jako Triduum Paschalne.

Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, ¿e bêdzie siê j± obchodziæ w pierwsz± niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni Ksiê¿yca.Z obchodami ¶wi±t wielkanocnych zwi±zanych jest wiele zwyczajów ludowych:
  • ¶niadanie wielkanocne,
  • pisanki,
  • ¶wiêcone,
  • ¶migus-dyngus,
  • walatka,
  • palma wielkanocna


Wielkanoc 2008Zobacz zdjêcia ze szkolnej akademii.
O tych i innych wielkanocnych zwyczajach znajdziesz TUTAJ .


¬ród³o: Wikipedia
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dziensportu2010_64
dziensportu2010_64
Dzieñ sportu 2010
Najlepsze zdjcie
zlaz_gimn2008_51
zlaz_gimn2008_51
Z³az gimnazjalny 2008
Z ycia szkoy
dzien_nauczyciela2014_50
dzien_nauczyciela2014_50
¦lubowanie i Dzieñ Nauczyciela 2014
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365542 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7208548 Unikalnych wizyt