Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Jubileusz 80-lecia LOP i obchody Dnia Ziemi
Grafiki80-lecie LOP-u i Dzieñ Ziemi
Dnia 18 kwietnia 2008 roku Zarz±d LOP Oddzia³ "Przehyba" w Starym S±czu zorganizowa³ uroczyst± akademiê z okazji 80-lecia LOP i Dnia Ziemi. Uroczysto¶æ odby³a siê w Gimnazjum w Starym S±czu. Podczas akademii uczniowie ZSZ Nr 1 w Starym S±czu przedstawili monta¿ s³owno-muzyczny z pokazem multimedialnym.

Nastêpnie wrêczono nagrody laureatom konkursów plastycznych.

Nasze uczennice: Agata Kulig III c i Ewelina Dziedzina III c zdoby³y I miejsca w konkursie na najlepszy plakat nt."Stop-zagro¿eniom przyrody". W nagrodê otrzyma³y dyplomy i nagrody ksi±¿kowe. Gratulujemy!

Nasze Szkolne Ko³o LOP zosta³o wyró¿nione nagrod± ksi±¿kow± jako jedno z najaktywniejszych kó³ w Oddziale "Przehyba". Nagrodê odebra³a opiekunka Ko³a Pani mgr Janina Konstanty.

Serdecznie gratulujemy!

Obejrzyj zdjêcia oraz dyplomy
 
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dz_ziemi2006_03
dz_ziemi2006_03
Dzieñ ziemi 2006
Najlepsze zdjcie
dz_ziemi2006_07
dz_ziemi2006_07
Dzieñ ziemi 2006
Z ycia szkoy
hala2012_36
hala2012_36
Po¶wiêcenie hali sportowej 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209176 Unikalnych wizyt