Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Ferie zimowe w roku szkolnym 2008/2009
NewsyFerie zimowe 2008/2009
Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2008/2009.

Województwo ma³opolskie: 16 lutego - 1 marca 2009 r.KOMUNIKAT
Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie terminów ferii zimowych
w roku szkolnym 2008/2009

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.) og³aszam terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2008/2009.

Termin ferii Województwa
19 stycznia – 1 lutego 2009 r.

Dolno¶l±skie
Mazowieckie
Opolskie
Zachodniopomorskie

26 stycznia – 8 lutego 2009 r.

Podlaskie
£ódzkie
¦l±skie

2 – 15 lutego 2009 r.

Lubelskie
Podkarpackie
Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie

16 lutego – 1 marca 2009 r.

Kujawsko-Pomorskie
Lubuskie
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
Wielkopolskie

Warszawa, 12 maja 2008 r.


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
niepodleglosc2012_06
niepodleglosc2012_06
¦wiêto niepodleg³o¶ci 2012
Najlepsze zdjcie
dz_sportu2013_12
dz_sportu2013_12
Dzieñ sportu 2013
Z ycia szkoy
dzien_dziecka2012_029
dzien_dziecka2012_029
Dzieñ dziecka 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209791 Unikalnych wizyt