Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Fina³ konkursu fotograficznego EKO-OKO-FOTO 2008
GrafikiEKO-OKO-FOTO 2008
7 pa¼dziernika 2008 roku grupa uczniów uczestnicz±cych w konkursie Eko-Oko-Foto zosta³a zaproszona na wystawê fotografii przyrodniczej w Centrum Edukacji Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym S±czu.


Wyró¿nienie za zdjêcie zrobione "camer± obscura" otrzyma³a Agata Kulig - absolwentka naszego gimnazjum.

Za zdjêcia zrobione technik± cyfrow± II miejsce zdoby³a Iwona Padula II b a IV miejsce absolwentka - Natalia Obrzud.

Micha³ Legutko, Kamil G±dek i £ukasz Padula znale¼li siê w pierwszej dziesi±tce nagrodzonych.


Wszyscy otrzymali wspania³e nagrody rzeczowe. Gratulujemy!


OBEJRZYJ ZDJÊCIA Z WYSTAWY.Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
memorial2010_049
memorial2010_049
VI Memoria³ im. W³. Podgórskiego
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2008_13
dzien_nauczyciela2008_13
Dzieñ Nauczyciela 2008
Z ycia szkoy
hala2012_07
hala2012_07
Po¶wiêcenie hali sportowej 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210147 Unikalnych wizyt