Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kalendarz gimnazjalisty - Powtórka przed egzaminem MATEMATYKA
NewsyKalendarz gimnazjalisty GWO Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym
Je¶li chcesz systematycznie i efektywnie przygotowywaæ  siê do egzaminu gimnazjalnego to proponujemy Ci Kalendarz Gimnazjalisty, który nie jest zwyk³em spisem dni i tygodni. To ¶wietnie zaprojektowany, niezawodny plan przygotowañ do egzaminu po gimnazjum dla uczniów trzeciej klasy.


Kalendarz gimnazjalisty wydany przez Gdañskie Wydawnictwo O¶wiatowe jest zgodny z programem realizowanym w naszym gimnazjum "Matematyka z plusem".


Niezawodny

Praca z kalendarzem umo¿liwia powtórzenie i gruntowane utrwalenie wszystkich wiadomo¶ci z matematyki sprawdzanych na egzaminie.


Uniwersalny
Z ksi±¿k± mo¿na pracowaæ samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela. Oba sposoby zapewniaj± w³a¶ciwe przygotowanie do egzaminu.


Efektywny
Kalendarzowa metoda przygotowañ do egzaminu cieszy siê uznaniem od kilkunastu lat. Jej efekty pozna³y ju¿ dziesi±tki tysiêcy uczniów.


Zapoznaj siê z kilkoma wybranymi stronami z Kalendarza. Kalendarz mo¿na nabyæ w ksiêgarniach, zamówiæ u nauczyciela matematyki lub na www.gwo.pl

Zobacz przyk³adowe  strony 130-133

Zobacz przyk³adowe strony 140-141


Informacje dodatkowe:

- ca³kowita liczba stron w Kalendarzu gimnazjalisty: 192
- cena: 17,50 z³Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
slubowanie2009_74
slubowanie2009_74
¦lubowanie 2009
Najlepsze zdjcie
dzien_sportu2014_06
dzien_sportu2014_06
Dzieñ sportu 2014
Z ycia szkoy
labowska2010_035
labowska2010_035
Rajd na £abowsk± Halê 2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209159 Unikalnych wizyt