Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
"Poznawaj Polskê 2009"
NewsyKonkurs Poznawaj Polskê 2009
Zapraszamy do udzia³u w konkursie internetowym "Poznawaj Polskê 2009". Konkurs jest skierowany do gimnazjalistów, ucz±cych siê w miejscowo¶ciach do 20 000 mieszkañców. Konkurs jest trzyetapowy, przeprowadzany za po¶rednictwem Internetu.

Udzia³ w konkursie jest bezp³atny.

Pytania dotycz± dziedzin takich jak historia, historia sztuki, literatura, przyroda, Polska wspó³czesna, etc.. Do fina³u bêdzie dopuszczonych ok. 60 uczniów, ka¿dy z nich bêdzie mia³ za zadanie napisanie rozprawki na jeden z 15 tematów.

Laureaci (max 30) otrzymaj± nagrody w wysoko¶ci 1000 z³.

Wszelkie informacje dotycz±ce konkursu znajduj± siê na stronie internetowej www.know-poland.org


Zachêcamy do udzia³u w konkursie!


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
eko2009_3
eko2009_3
Park Ekologiczny 2009
Najlepsze zdjcie
kapliczki2009_2
kapliczki2009_2
Kapliczki S±decczyzny - konkurs 2009
Z ycia szkoy
rebus12
rebus12
Rebusy matematyczne
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210344 Unikalnych wizyt