Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Próbny test gimnazjalny z jêzyka angielskiego 2008
Newsy
Próbny test gimnazjalny z jêzyka angielskiego 200821 pa¼dziernika 2008 r. w gimnazjum odby³ siê próbny egzamin gimnazjalny z jêzyka angielskiego. Zapoznaj siê z arkuszem oraz prawid³owymi odpowiedziami.


Jêzyk angielski - ARKUSZ

Jêzyk angielski - ODPOWIEDZI

Jêzyk angielski - TRANSKRYPCJE


W tym roku szkolnym gimnazjali¶ci po raz pierwszy, oprócz testu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego, obowi±zkowo napisz± egzamin z jêzyka obcego nowo¿ytnego. Uczniowie wybieraj± jêzyk, którego ucz± siê w szkole jako przedmiotu obowi±zkowego. Mog± wybraæ spo¶ród sze¶ciu: angielskiego, francuskiego, hiszpañskiego, niemieckiego, rosyjskiego i w³oskiego.

Egzamin jêzykowy bêdzie mia³ miejsce kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego (24.04.2009).Arkusze testów gimnazjalnych 2007 (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy)


Arkusze testów gimnazjalnych 2008 (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, jêzyk angielski)


Arkusze testów gimnazjalnych 2009 (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, jêzyk angielski)
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egzamin2008_23
egzamin2008_23
Egzamin gimnazjalny 2008
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2011_34
dzien_nauczyciela2011_34
Dzieñ nauczyciela 2011
Z ycia szkoy
parki200701_07
parki200701_07
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365542 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7208696 Unikalnych wizyt