Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
¦lubowanie klas pierwszych 2008
Grafiki¦lubowanie klas pierwszych 2008
"Przedstawiciele klas pierwszych do ¶lubowania wyst±p!"
30 pa¼dziernika 2008 r. w naszym gimnazjum odby³o siê uroczyste ¶lubowanie klas pierwszych, podczas którego uczniowie zobowi±zali siê przestrzegaæ okre¶lonych zasad i godnie wype³niaæ swoje obowi±zki.


OTWÓRZ GALERIÊ ZDJÊÆ
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egzamin2013_20
egzamin2013_20
Egzamin gimnazjalny 2013
Najlepsze zdjcie
3maja2012_15
3maja2012_15
Akademia 3 maja 2012
Z ycia szkoy
ojcow102007_040
ojcow102007_040
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365542 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7208538 Unikalnych wizyt