Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
IX edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego 2008
GrafikiIX edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego 2008
26 listopada 2008 r. Kamil G±dek IIIa i £ukasz Padula IIIa zajêli II miejsce w IX Powiatowym Konkursie Ekologicznym, który odby³ siê w Starym S±czu.
W konkursie wziê³o udzia³ 15 gimnazjów.
Za zajêcie II miejsca nasze gimnazjum otrzyma³o w nagrodê radiomagnetofon.
Kamil G±dek indywidualnie równie¿ zaj±³ II miejsce i zdoby³ cenne nagrody rzeczowe. £ukasz Padula równie¿ otrzyma³ nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

Zobacz zdjêcia...

Zobacz dyplomy...
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2012_061
zakonczenie2012_061
Zakoñczenie roku szk. 2011/12
Najlepsze zdjcie
swieto_patrona2007_02
swieto_patrona2007_02
¦wiêto patrona 2007
Z ycia szkoy
slubowanie2007_18
slubowanie2007_18
¦lubowanie 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209347 Unikalnych wizyt