Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Park Ekologiczny w Rytrze 2009
GrafikiZajêcia w Parku Ekologicznym w Rytrze
17 kwietnia 2009 r. klasa Ia uczestniczy³a w zajêciach przyrodniczych w Parku Ekologicznym i Starym Kamienio³omie w Rytrze. Zajêcia odby³y siê pod kierunkiem pana Krzysztofa Tomasiaka, pracownika Nadle¶nictwa w Piwnicznej. Podczas zajêæ dowiedzieli¶my siê wielu ciekawych informacji na temat przyrody. Poznawali¶my pierwsze kwiaty wiosenne oraz gatunki p³azów, które zaczê³y ju¿ swoje gody.


Zobacz galeriê zdjêæ...

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_nauczyciela2013_34
dzien_nauczyciela2013_34
Dzieñ nauczyciela 2013
Najlepsze zdjcie
slubowanie2007_22
slubowanie2007_22
¦lubowanie 2007
Z ycia szkoy
slubowanie2009_87
slubowanie2009_87
¦lubowanie 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209126 Unikalnych wizyt