Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Piêkno i zagro¿enia przyrody - konkurs 2009
GrafikiPiêkno i zagro¿enia przyrody - konkurs 2009
Z okazji obchodów Dnia Ziemi Zarz±d Oddzia³u LOP "Przehyba" w Starym S±czu zorganizowa³ konkurs fotograficzny i plastyczny pt.:"Piêkno i zagro¿enia przyrody".Laureatami konkursu fotograficznego z naszej szko³y zosta³y: Aleksandra Brzeska II b - I miejsce i Magdalena Ma¶lanka II b - wyró¿nienie.

W konkursie plastycznym Katarzyna Sojka I b i Martyna Gruszczyñska III b zdoby³y I miejsca.

27 kwietnia 2009 roku w Domu Kultury w Barcicach odby³a siê uroczysta akademia z okazji obchodów Dnia Ziemi, podczas której zosta³y wrêczone nagrody laureatom konkursów.

Serdecznie gratulujemy!


OTWÓRZ GALERIÊ ZDJÊÆ...

ZOBACZ DYPLOMY...


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
lop2007_10
lop2007_10
LOP 2007 - ratujemy p³azy
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2014_30
dzien_nauczyciela2014_30
¦lubowanie i Dzieñ Nauczyciela 2014
Z ycia szkoy
dzien_sportu2009_42
dzien_sportu2009_42
Dzieñ Sportu 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209590 Unikalnych wizyt