Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
11 listopada ¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2009
Grafiki¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2009 Gimnazjum Rytro

91. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci.


91 lat temu – 11 listopada 1918 r. – Rada Regencyjna przekaza³a naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Pi³sudskiemu. Tego dnia na nowo narodzi³a siê Polska. Wykorzystali¶my dan± nam przez historiê szansê. Dziêki temu dzisiaj ¿yjemy w wolnym, europejskim, demokratycznym kraju.

Co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe ¦wiêto Niepodleg³o¶ci, na pami±tkê odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austriê, Prusy i Rosjê.Wiêcej informacji:

1) Artyku³ portalu Interklasa

2) Wolna encyklopedia Wikipedia


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
jaselka2009_15
jaselka2009_15
Jase³ka 2009
Najlepsze zdjcie
turniej_halowy_2007_01
turniej_halowy_2007_01
Turniej halowy pi³ki no¿nej XII 2007
Z ycia szkoy
rozpoczecie2011_26
rozpoczecie2011_26
Rozpoczêcie roku szkolnego 2011/2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209080 Unikalnych wizyt