Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Parki Krajobrazowe Polski 2010 - konkurs
NewsyParki 2010
9 marca 2010 r. w Starym S±czu odby³ siê III parkowy etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Nasze gimnazjum reprezentowali: Karol Kolbusz 2a, Kacper Olszowski 2a, Bartosz Ry¿ak 2a i Arkadiusz Wróbel 2b.

Dru¿ynowo zajêli¶my IV miejsce na 10 dru¿yn bior±cych udzia³ w konkursie. Indywidualnie Karol Kolbusz zaj±³ V miejsce na 40 uczestników konkursu.

Ka¿dy z uczestników otrzyma³ nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!


Otwórz galeriê zdjêæ z konkursuInformacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
hala2012_06
hala2012_06
Po¶wiêcenie hali sportowej 2012
Najlepsze zdjcie
hala2012_21
hala2012_21
Po¶wiêcenie hali sportowej 2012
Z ycia szkoy
rajd2012_023
rajd2012_023
Rajd na Kordowiec 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7208895 Unikalnych wizyt