Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Informator ponadgimnazjalny 2010/2011
NewsyInformator ponadgimnazjalny  2010/2011
Kuratorium O¶wiaty w Krakowie opublikowa³o Informator dla kandydatów do szkó³ ponadgimnazjalnych Ma³opolski na rok szkolny 2010/2011. Zapraszamy w szczególno¶ci uczniów klas III do zapoznania siê z list± szkó³ ponadgimnazjalnych.Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dz_ziemi2011_6
dz_ziemi2011_6
Dzieñ Ziemi 2011
Najlepsze zdjcie
zakonczenie2012_036
zakonczenie2012_036
Zakoñczenie roku szk. 2011/12
Z ycia szkoy
dzien_nauczyciela2013_10
dzien_nauczyciela2013_10
Dzieñ nauczyciela 2013
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210187 Unikalnych wizyt