Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Egzamin gimnazjalny 2010 jêzyk angielski - pytania i odpowiedzi transkrypcja
NewsyEgzamin gimnazjalny 2010  pytania odpowiedzi transkrypcja czê¶æ humanistyczna matemayczno -  przyrodnicza jêzyk angielski arkusze pytañ karta odpowiedziCo sprawdzano na egzaminie gimnazjalnym 2010 z jêzyka angielskiego? Zobacz pytania, transkrypcjê oraz przyk³ady poprawnych odpowiedzi.ARKUSZ A1 PYTANIA (arkusz standardowy)

TRANSKRYPCJA DO ARKUSZA A1

ARKUSZ A1 ODPOWIEDZI
ARKUSZ A8 PYTANIA (arkusz dla uczniów z upo¶ledzeniem umys³owym w stopniu lekkim)

TRANSKRYPCJA DO ARKUSZA A8

ARKUSZ A8 ODPOWIEDZI

Otwórz wszystkie ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2010
Arkusze do pozosta³ych jêzyków obcych nowo¿ytnych znajdziesz na stronie CKE


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
labowska2010_054
labowska2010_054
Rajd na £abowsk± Halê 2010
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2014_02
dzien_nauczyciela2014_02
¦lubowanie i Dzieñ Nauczyciela 2014
Z ycia szkoy
dzien_dziecka2012_053
dzien_dziecka2012_053
Dzieñ dziecka 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 369100 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7752383 Unikalnych wizyt